Tjenester

Kinn Regnskap AS ønsker å tilby et komplett produkt hvor basistjenestene innen regnskap og lønn ligger i grunnen. I tillegg ønsker vi et godt samarbeid med bedriftsledelsen, også innenfor rådgivning og økonomisk styring.

 

Ved å outsource regnskapet til oss, vil du kutte administrative kostnader. Våre løsninger gjør at dobbeltarbeid unngås og du får enkel og rask tilgang til all informasjon du trenger. Ved å outsource regnskapet til oss, bidrar det til å kutte dine faste og variable kostnader.

 

Vi skreddersyr rapporter med grafisk fremstilling og nøkkeltall etter ønske slik at dere raskt får oversikt. Vår styrke ligger i en fast klientansvarlig som har inngående kjennskap til kundens regnskap, og derfor enkelt kan foreta analyser og trekke ut de viktigste punktene i regnskapet.

Regnskap

 • Regnskapsføring
 • Remittering
 • Fakturering
 • Lønn
 • Rapportering
 • Årsoppgjør
 • Innfordring og inkasso
 • Forretningsførsel
 • IT-løsninger

Rådgivning

 • Selskapsetablering, valg av selskapsform
 • Emisjoner, kapitalnedsettelse
 • Skattefri omdannelse
 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyser / finansieringsanalyser
 • Finansieringsbistand bank
 • Personalbistand
 • Kontrakter, eks. husleie, salg, ansettelse mv.
 • Søknader (Innovasjon Norge o.l.)
 • Styrebistand
 • Oppfølging av formaliteter